Diskussioner i smågrupper på seminariet i Ramkvilla

Seminariet samlade drygt 25 personer från de tre LEADER-områdena LEADER Åland, “I samma båt” samt Mitt i Småland. Det var både personer från LAG, projektägare samt personal från LEADER-områdena som träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera utvärdering av projekt. Diskussionerna genomfördes både i storgrupp samt i smågrupper.

Full fart i Germundö Alpin!

Ålands enda slalombacke drivs av föreningen Germundö Alpin. Backen, liften och belysningen behövde rustas upp, men det fanns inga pengar. Under tre säsonger var backen stängd, och verksamheten var på väg att läggas ned – då startade projektet Snö 2010. En ny grön nerfart röjdes, ett nytt snösystem införskaffades, belysningen utvidgades och liften reparerades. –…